Liên hệ

Liên hệ phòng vé:

Thứ Hai - thứ Sáu từ 08h00 - 17h00

Tp.HCM: 130 Đồng Khởi, Quận 01, Tp.HCM

Hà Nội: lầu 01, số 01 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Liên hệ tổng đài:

Thứ hai - Thứ Sáu từ 08h00 - 17h00  Thứ Bảy từ 09h00 - 17h00

Tp.HCM: 0084 8 38 29 09 81                0084 8 38 29 09 82

Hà Nội: 0084 4 38 25 34 84

Liên hệ qua Facebook của chúng tôi