Ưu tiên đặc biệt

Dịch vụ Sky Priority mang đến cho bạn một loạt các đặc quyền ưu tiên tại sân bay, đảm bảo một hành trình nhanh chóng và thuận lợi
(Chọn từng bước để xem rõ hơn)

Xem video

Ưu tiên làm thủ tục

Ưu tiên gửi hành lý

Ưu tiên tại quầy xuất nhập cảnh

Ưu tiên lên máy bay

Ưu tiên tại quầy chuyển tiếp

Ưu tiên giao hành lý