Giá vé hấp dẫn

Đặt vé Premium Economy để chuyến bay thoải mái hơn với 40% diện tích ghế rộng hơn, nhiều hành lý và ưu tiên suốt chuyến bay!
Paris
Đặt ngay từ 1183 USD*
Nâng hạng từ 10 USD**

Paris

Đặt vé

Nâng hạng

 • Liên hệ phòng vé

 • Gửi email cho tôi

 • Gọi cho tôi

Frankfurt
Đặt ngay từ 1250 USD*
Nâng hạng từ 131 USD**

Frankfurt

Đặt vé

Nâng hạng

 • Liên hệ phòng vé

 • Gửi email cho tôi

 • Gọi cho tôi

London
Đặt ngay từ 1426 USD*
Nâng hạng từ 131 USD**

London

Đặt vé

Nâng hạng

 • Liên hệ phòng vé

 • Gửi email cho tôi

 • Gọi cho tôi

Geneva
Đặt ngay từ 1190 USD*
Nâng hạng từ 30 USD**

Geneva

Đặt vé

Nâng hạng

 • Liên hệ phòng vé

 • Gửi email cho tôi

 • Gọi cho tôi

Rome
Đặt ngay từ 1198 USD*
Nâng hạng từ 20 USD**

Rome

Đặt vé

Nâng hạng

 • Liên hệ phòng vé

 • Gửi email cho tôi

 • Gọi cho tôi

Điểm đến khác
Đặt ngay từ USD*
Nâng hạng từ USD**

Điểm đến khác

Đặt vé

Nâng hạng

 • Liên hệ phòng vé

 • Gửi email cho tôi

 • Gọi cho tôi

(*) gồm thuế và phụ phí| (**) phí chênh lệnh nâng vé từ Hạng Phổ Thông, có điều kiện áp dụng. Liên hệ nhân viên để biết chi tiết

 • Thêm nhiều hành lý hơn

  Thêm nhiều hành lý hơn

  2 kiện hành lý miễn cước lên đến 23kgs/kiện và 2 túi xách tay tổng cân nặng 18kgs
 • Thêm dặm Flying Blue

  Thêm dặm Flying Blue

  Tích thêm 125% dặm Flying Blue (so với loại vé bán linh hoạt hạng Phổ Thông)

  Đăng ký Flying Blue

 • Thêm nhiều hành lý hơn
 • Thêm dặm Flying Blue